Zemědělská a.s. Opava

Dodávka systému pro výdej nových olejů vč. monitorovacího zařízení s evidencí a přenosem dat do PC.