Odborníci na technologii pro provozní kapaliny, odsávání zplodinstlačený vzduch