UPOZORŇUJEME, ŽE POSLEDNÍ OBJEDNÁVKY BUDOU EXPEDOVÁNY 19. 12. 2023! NÁSLEDUJÍCÍ OBJEDNÁVKY BUDOU Z DŮVODU INVENTUR VYŘIZOVÁNY OD 1. 1. 2024

Swietelsky servisní středisko Onšovice

Dodávka vybavení pro výdej nových olejů a sběr použitých olejů pro servisní středisko společnosti Swietelsky v Onšovicích. Výdej nových olejů na navíječích. Systém kontrolován monitorovacím zařízením s přenosem dat do PC. Sběr použitého oleje do mobilních vozíků a dosávání pomocí membránového čerpadla. 

Součástí dodávky také rozvody stlačeného vzduchu a odsávání výfukových zplodin.