Swietelsky servisní středisko Onšovice

Dodávka vybavení pro výdej nových olejů a sběr použitých olejů pro servisní středisko společnosti Swietelsky v Onšovicích. Výdej nových olejů na navíječích. Systém kontrolován monitorovacím zařízením s přenosem dat do PC. Sběr použitého oleje do mobilních vozíků a dosávání pomocí membránového čerpadla. 

Součástí dodávky také rozvody stlačeného vzduchu a odsávání výfukových zplodin.