Renault Auto Pokorný Brno

Dodávka technologie pro výdej nových olejů na olejovém baru. Výdeje zabezpečeny monitorovacím systémem s přenosem dat do PC.