Čerpací stanice ZD Chocomyšl

Vnitropodniková čerpací stanice na naftu s celokovovou dvouplášťovou nádrží s kapacitou 30.000 l a výdejním zařízením s elektronickou evidencí a přenosem dat do softwaru v PC. 

Místo zároveň vybaveno jednoduchým výdejem AdBlue v plastové nádrži s elektrickým čerpadlem.